Bellevue Bed & Breakfast

Bestilling og avbestilling

Bestilling:

En bestilling foretatt av en gjest er bindende både for overnattingsstedet og gjesten når bestillingen

bekreftes av overnattingsstedet. Slik avtale kan inngås muntlig (f.eks over telefon) eller skriftlig (f.eks

per e-post). Gjesten forutsettes å gi opplysninger om navn, adresse og telefonnummer ved bestillingen.

Avbestilling:

Alminnelig grunnregel: 

Dersom gjesten uteblir uten avbestilling (No show), betaler gjesten hele romprisen for ett døgn. 

Sen avbestilling:

Avbestilles rommet senest kl. 12.00 dagen før ankomsten, blir det intet gebyr å betale. Skjer avbestilling

senere enn dette tidspunkt, og rommet ikke kan leies ut til en annen gjest, betaler gjesten et

avbestillingsgebyr på 70% av prisen for 1 døgn.

Bo billig og bra i Hamar.  Nice rooms for a reasonable price in Hamar.  Hamar Booking  + 47 99 880 999   +47 625 212 44   +47 99 71 70 66
Bellevue

Hamar Booking  

+ 47 997 170 66

e-post: hamarbooking@gmail.com

Bellevue Bed & Breakfast

Bestilling og avbestilling

Bestilling:

En bestilling foretatt av en gjest er bindende både for overnattingsstedet og gjesten

når bestillingen bekreftes av overnattingsstedet. Slik avtale kan inngås muntlig (f.eks

over telefon) eller skriftlig (f.eks per e-post). Gjesten forutsettes å gi opplysninger om

navn, adresse og telefonnummer ved bestillingen.

Avbestilling:

Alminnelig grunnregel: 

Dersom gjesten uteblir uten avbestilling (No show), betaler gjesten hele romprisen for

ett døgn. 

Sen avbestilling:

Avbestilles rommet senest kl. 12.00 dagen før ankomsten, blir det intet gebyr å betale.

Skjer avbestilling senere enn dette tidspunkt, og rommet ikke kan leies ut til en annen

gjest, betaler gjesten et avbestillingsgebyr på 70% av prisen for 1 døgn.

Bo billig og bra i Hamar.  Nice rooms for a reasonable price in Hamar.  

Hamar Booking

+ 47 997 170 66

e-post: hamarbooking@gmail.com